Funkcijsko programiranje v PHP

PHP podpira prvo razredne funkcije, kar pomeni, da je funkcija lahko prirejena spremenljivki. Tako uporabniško definirane kot vgrajene funkcije se lahko sklicujejo na spremenljivko. Funkcije se lahko podaja kot argumente drugim funkcijam (lastnost imenovana funkcije višjega reda) in funkcija lahko vrne drugo funkcijo.

Rekurzija, lastnost, ki dovoljuje, da funkcija kliče samo sebe, je podprta s strani jezika, vendar največ osredotočanja PHP kode je na iteraciji.

Anonimne funkcije (s podporo za zaprtja - angl. closures) so prisotne od PHP 5.3 (2009).

PHP 5.4 je dodal zmožnost vezanja zaprtij na objektov prostor in tudi izboljšal podporo za klicajoče, tako da so lahko uporabljeni izmenično z anonimnimi funkcijami v skoraj vseh primerih.

Najbolj pogost primer uporabe funkcij višjih redov je, ko se implementira strateški vzorec. Vgrajena funkcija array_filter() sprašuje tako za vnosno polje (podatki) in funkcijo (strategija ali klicajoči), katera je uporabljena kot filtrirna funkcija na vsakem elementu polja.

<?php
$input = array(1, 2, 3, 4, 5, 6);

// Creates a new anonymous function and assigns it to a variable
$filter_even = function($item) {
  return ($item % 2) == 0;
};

// Built-in array_filter accepts both the data and the function
$output = array_filter($input, $filter_even);

// The function doesn't need to be assigned to a variable. This is valid too:
$output = array_filter($input, function($item) {
  return ($item % 2) == 0;
});

print_r($output);

Zaprtje je anonimna funkcija, ki lahko dostopa do spremenljivk uvoženih iz zunanjega prostora brez uporabe kakršnihkoli globalnih spremenljivk. Teoretično je zaprtje funkcija z nekaj zaprtimi argumenti (t. j. fiksiranimi) zaradi okolja, ko je definirana. Zaprtja lahko delajo okrog omejitev prostora spremenljivke na čisti način.

V naslednjem primeru bomo uporabili zaprtje za definicijo funkcije, ki vrne eno filtrirno funkcijo za array_filter() izven družine filtrirnih funkcij.

<?php
/**
 * Creates an anonymous filter function accepting items > $min
 *
 * Returns a single filter out of a family of "greater than n" filters
 */
function criteria_greater_than($min)
{
  return function($item) use ($min) {
    return $item > $min;
  };
}

$input = array(1, 2, 3, 4, 5, 6);

// Use array_filter on a input with a selected filter function
$output = array_filter($input, criteria_greater_than(3));

print_r($output); // items > 3

Vsaka filtrirna funkcija v družini sprejme samo elemente večje od nekaterih najmanjših vrednosti. Enoten filter vrnjen od criteria_grater_than je zaprtje z argumentom $min zaprtim s strani vrednosti v prostoru (podanim kot argument, ko je klican criteria_greater_than).

Zgodnja vezava je uporabljena privzeto z uvozom spremenljivke $min v izdelano funkcijo. Za prava zaprtja z zakasnjeno vezavo bi le-ta morala biti sklic, ko se uvaža. Predstavljajte si predlogo ali knjižnico za vnosno preverjanje, kjer je zaprtje definirano za zajemanje spremenljivk v prostoru in dostopa do njih kasneje, ko se oceni anonimna funkcija.