Spletne pasice

Razširite besedo s PHP: The Right Way slikami spletnih pasic! Pokažite novim PHP razvijalcem, kje lahko najdejo dobre informacije.

Button 1 (120x90)

PHP: The Right Way

<a href="https://www.phptherightway.com">
  <img src="https://www.phptherightway.com/images/banners/btn1-120x90.png" alt="PHP: The Right Way"/>
</a>

Button 2 (120x60)

PHP: The Right Way

  <a href="https://www.phptherightway.com">
    <img src="https://www.phptherightway.com/images/banners/btn2-120x60.png" alt="PHP: The Right Way"/>
  </a>

Leaderboard (728x90)

PHP: The Right Way

  <a href="https://www.phptherightway.com">
    <img src="https://www.phptherightway.com/images/banners/leaderboard-728x90.png" alt="PHP: The Right Way"/>
  </a>

Large Rectangle (386x280)

PHP: The Right Way

  <a href="https://www.phptherightway.com">
    <img src="https://www.phptherightway.com/images/banners/lg-rect-386x280.png" alt="PHP: The Right Way"/>
  </a>

Medium Rectangle (300x250)

PHP: The Right Way

  <a href="https://www.phptherightway.com">
    <img src="https://www.phptherightway.com/images/banners/med-rect-300x250.png" alt="PHP: The Right Way"/>
  </a>

Rectangle (180x150)

PHP: The Right Way

  <a href="https://www.phptherightway.com">
    <img src="https://www.phptherightway.com/images/banners/rect-180x150.png" alt="PHP: The Right Way"/>
  </a>

Square Button (125x125)

PHP: The Right Way

  <a href="https://www.phptherightway.com">
    <img src="https://www.phptherightway.com/images/banners/sq-btn-125x125.png" alt="PHP: The Right Way"/>
  </a>

Vertical Rectangle (240x400)

PHP: The Right Way

  <a href="https://www.phptherightway.com">
    <img src="https://www.phptherightway.com/images/banners/vert-rect-240x400.png" alt="PHP: The Right Way"/>
  </a>